Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, jak również opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

Osiągnięcie celu projektu umożliwia realizacja następujących działań określanych mianem: efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności (PROM):

  • Dostarczenie wiarygodnych danych pozwalających na rzetelną ocenę zjawiska i zaproponowanie „szytych na miarę” rozwiązań większego zaangażowania równych interesariuszy
  • Opracowanie niezbędnej metodologii potrzebnej do zbierania danych i utworzenia założeń systemu monitoringu, dzięki któremu będą generowane wskaźniki potrzebne do raportowania danych na potrzeby instytucji krajowych i międzynarodowych
  • Przypisanie odpowiedzialności poszczególnym instytucjom publicznym w realizacji polityki publicznej dotyczącej ograniczania marnotrawstwa żywności
  • Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej praktyczne podejście obywateli do przeciwdziałania marnowaniu żywności
  • Wdrożenie rozwiązań informatycznych oraz procedur przyczyniających się do zwiększenia partycypacji społecznej branży spożywczej i lokalnych społeczności