EkoMisja

Projekt “EkoMisja Nie Marnuję” ma za zadanie zwiększać świadomość, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) na temat ekologicznych skutków marnowania żywności. Dążymy do tego, by budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne wśród osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży, poprzez działania edukacyjne pokazujące pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, oszczędność energii, wody, surowców, troska o planetę, odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności, jako kompleksowego zachowania proekologicznego.

W ramach projektu powstała kampania społeczna „Marnując Żywność – Marnujesz Planetę”.
Projekt zakłada działania edukacyjne w szkołach podstawowych na lata 2018-2020, realizowane przez edukatorów z Banków Żywności. Udział w projekcie weźmie 200 szkół podstawowych oraz 42 000 uczniów. Pierwsza edycja rozpocznie się od marca 2019, druga edycja od października 2019. Projekt zakłada zainicjowanie ekologicznych kół tematycznych – Szkolne Kluby Niemarnowania, których ideą będzie rozwijanie myślenia ekologiczne oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Czas trwania projektu: 2 lata

Projekt „EkoMisja Nie Marnuję” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerzy projektu:
Ministerstwo Środowiska
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut Badań Edukacyjnych

 

 

W ramach projektu powstał również serwis www.niemarnuje.bankizywnosci.pl