Finansowo Silni

Projekt „Finansowo Silni” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Od 2015 r. Banki Żywności prowadzą warsztaty edukacji ekonomicznej, jako element działań towarzyszących pomocy żywnościowej. Celem warsztatów jest podniesienie samodzielności i kompetencji (szczególnie w kwestii nawyków finansowych) osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Tematyka warsztatów jest bardzo różnorodna i dotyka zagadnień życia codziennego, takich jak zarządzanie domowymi finansami czy prawa konsumenckie.

Projekt skierowany jest do trenerów z Banków Żywności, prowadzących te warsztaty. Ma on dostarczyć im praktyczną wiedzę z zakresu finansów, jak i wzmocnić ich umiejętności trenerskie. W tym celu opracowano program szkoleniowy, uwzględniający m.in. webinaria, dokument określający standardy warsztatów edukacji finansowej w Bankach Żywności oraz trzy przykładowe scenariusze. Powstały także materiały edukacyjne – broszura „Finansowo Silni” oraz gra karciana, służąca promowaniu wśród osób dorosłych przedsiębiorczości.

Dzięki projektowi możliwe jest stworzenie przejrzystych i spójnych ram prowadzenia warsztatów edukacji finansowej i jednocześnie uatrakcyjnienie przekazu.

W projekcie bierze udział ponad 20 trenerów z całej Polski, którzy dzięki warsztatom w 2019 r. dotrą do ponad 2000 odbiorców pomocy żywnościowej.

Do pobrania:

Standardy warsztatów edukacji finansowej w Bankach Żywności

Broszura “Finansowo Silni”