Podsumowanie Seminarium
naukowego

Marnotrawstwo żywności stanowi szeroko zakrojony obszar badawczy, który wcześniej nie był analizowany z uwagi na brak dostępu do wiarygodnych informacji oraz trudności z pozyskaniem danych źródłowych.

Badając straty i marnotrawstwo żywności w ramach projektu PROM zespoły badawcze napotkały istotne bariery, takie jak: brak spójnych definicji analizowanego zjawiska, brak metodyk badawczych, a także brak dostępności danych w dokumentacji gospodarczej przedsiębiorstw i instytucji oraz w statystykach krajowych. Takie badania są bardzo trudne zarówno od strony technicznej jak i ze względu na przygotowanie merytoryczne, wymagają odpowiedniej metodyki dla poszczególnych ogniw łańcucha rolno-żywnościowego jak i poszczególnych sektorów, odpowiednio określonej próby badawczej, a także zespołu specjalistów którzy te dane zbiorą, przeliczą, przeanalizują i opiszą.

I właśnie takie zagadnienia jak: trudności w badaniach, metodyka badawcza oraz zalecenia dla przyszłych badań były szczegółowo omawiane podczas seminarium naukowego pt.: „Pozyskiwanie danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Założenia, metody, problemy.”. Spotkanie odbyło się 4 marca 2021 r. w formule on-line, a jego organizatorem był Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Podczas seminarium zostało przedstawione następujące prezentacje:

 • Założenia do monitorowania poziomu strat i marnotrawstwa żywności w produkcji podstawowej i przetwórstwie
  dr inż. Sylwia Łaba, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
 • Problemy pomiaru strat pieczywa i pozostałych wyrobów w sektorze piekarsko cukierniczym
  dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Raportowanie danych.
  dr inż. Maria Kowalewska, Federacja Polskich Banków Żywności
 • Metodyka i charakterystyka próby w badaniach marnotrawstwa żywności w gastronomii
  dr inż. Marzena Tomaszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Metodyka i charakterystyka próby w badaniach marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych
  dr inż. Beata Bilska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

W spotkaniu wzięli udział naukowcy z różnych ośrodków z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii a także z Główny Urząd Statystyczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz inne jednostki administracji publicznej. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze oraz praktycy, dzięki czemu wywiązała się interesująca i bardzo merytoryczna dyskusja, padły ciekawe i ważne pytania.

Nagranie z części prelekcyjnej dostępne jest pod linkiem https://youtu.be/uQpfHg1iTLM

 • akt-1.jpg
 • akt-2.jpg
 • akt-4.jpg
 • akt-5.jpg
 • akt-7.jpg
 • akt-8.jpg
 • akt-9.jpg
 • akt-10.jpg

Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 30 lok. 8
00-024 Warszawa

tel.: (22) 654 64 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.