Ludzie

Komitet sterujący konsorcjum projektu PROM

Marek Borowski

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Dr inż. Krystian Szczepański

Wojciech Kędzia

Zespół IOŚ PIB

Dr inż. Karol Krajewski

Mgr inż. Robert Łaba

Dr inż. Agnieszka Ognik

Dr inż. Sylwia Łaba

Dr Mikołaj Niedek

Dr inż. Krystian Szczepański

Zespół SGGW

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Dr inż. Beata Bilska

Dr inż. Marzena Tomaszewska

Dr hab. Dorota Zielińska

Dr hab. Monika Trząskowska

Dr Katarzyna Neffe-Skocińska

Dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska

Dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk

Dr Anna Łepecka

Zespół FPBŻ

Marek Borowski

Norbert Konarzewski

Monika Modrzejewska

Zespół KOWR

Wojciech Kędzia

Grażyna Czarnocka Kapłan

Mateusz Balcerowicz

Zespół PTTŻ

Prof. dr hab. Agnieszka Kita

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska