PROM

Projekt pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) realizowany jest w okresie od 1 wrześnie 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. przez Konsorcjum, którego Liderem jest Federacja Polskich Banków Żywności, a Partnerami są: Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Projekt PROM składa się z fazy badawczej i fazy przygotowania do zastosowania. Badania i rezultaty projektu będą wykorzystane w kształtowaniu krajowej polityki ograniczania strat i marnotrawstwa żywności, dzięki czemu porządek instytucjonalny w Polsce zostanie dopasowany do rozwiązań w krajach unijnych. W ramach prac konsorcjum zostaną przeprowadzone działania wdrożeniowe dotyczące utworzenia rozwiązań informatycznych służących do agregacji danych z zakresu redystrybucji żywności na cele społeczne.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

 

Zobacz Aktualności:

Ogłoszenie o zamówieniu