Inne

Banki Żywności są jedyną organizacją w Polsce, która w kompleksowy sposób bada poziom marnowania żywności w całym łańcuchu żywnościowym. W myśl idei – łatwiej zarządzić tym, co potrafimy zmierzyć – prowadzimy obecnie pierwsze tego typu szeroko zakrojone badania dot. zjawiska marnotrawstwa żywności na każdym etapie łańcucha.