Faza 1 – Metodologia badawcza

  • Zadanie 1 – Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności oraz opracowanie systemu ich monitorowania
  • Zadanie 2 – Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczeństwo żywności – partycypacja społeczna
  • Zadanie 3 – Zarządzanie ryzykiem strat i marnotrawstwa żywności
  • Zadanie 4 – Opracowanie założeń monitoringu żywności przekazywanej na cele charytatywne oraz giełdy darowizn żywności