Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest obchodzony corocznie, na całym świecie, w dniu 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Obchody Światowego Dnia Żywności mają miejsce co roku, również w wielu polskich miastach. Dzieje się to dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży, nauczycieli, ogromnej liczbie wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych.

Każdego roku obchodzą go również Banki Żywności. Podejmujemy szereg inicjatyw pragnąc przy tej okazji zwrócić uwagę na paradoks związany z tym, że w naszym kraju problem niedożywienia ciągle dotyczy ponad kilku milionów ludzi żyjących w ubóstwie, podczas gdy jednocześnie jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o marnowanie żywności. Podejmujemy również liczne działania edukacyjne aby zapobiegać temu zjawisku

Organizowane przez nas wydarzenia skierowane są do mieszkańców miast i wsi, dziennikarzy, uczniów, rodziców i nauczycieli. Z reguły są to pikniki, warsztaty, prezentacje, pokazy kulinarne, koncerty, debaty, happeningi, konferencje prasowe. Wraz z firmą Millward Brown przygotowaliśmy także raport „Nie marnuj jedzenia” nagłaśniając go w mediach regionalnych i ogólnopolskich. W ramach działań edukacyjnych zorganizowaliśmy również wycieczki dla dzieci do sadów i przetwórni owoców, uświadamiając im pochodzenie i wartość jedzenia, które wiele z nich na co dzień widzi jedynie w sklepie.

Dodatkowo przygotowaliśmy szereg materiałów promocyjnych z informacją o Światowym Dniu  Żywności, takich jak: plakaty, ulotki, magnesy i kamizelki.