Współpraca z sieciami handlowymi w Europie Środkowej

Projekt „Bank pomysłów związanych z przeciwdziałaniem marnowania żywności – jak zwiększyć efektywność współpracy z sieciami handlowymi?”

4 partnerów reprezentujących Banki Żywności z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, wymienia się doświadczeniami dotyczącymi procesu odbioru żywności zagrożonej zmarnowaniem z sieci supermarketów i dostarczania jej do ludzi w potrzebie we współpracy z organizacjami pomocowymi.

Odbyły się 4 wizyty studyjne:

w Banku Żywności w Krakowie (październik 2017)

w Słowackim Banku Żywności (styczeń 2018)

w Węgierskim Banku Żywności w Budapeszcie (maj 2018)

w Republice Czeskiej (wrzesień 2018).

Partnerzy po powrocie z wizyt upowszechniają poznane rozwiązania w swoich Bankach, a także spotykają się z organizacjami pomocowymi zaangażowanymi lokalnie w przekazywanie żywności z supermarketu. Dotychczas odbyły się 2 spotkania lokalne w Czechach, 2 na Słowacji, 2 na Węgrzech i jedno w Polsce.

W ramach projektu została również wydana e-publikacja, zbierająca dobre praktyki w procesie przekazywania żywności potrzebującym z sieci handlowych.

 

Projekt realizowany jest przez 4 partnerów z Europy Środkowej, Federację Polskich Banków Żywności z Polski, Węgierski Bank Żywności (Magyar Élelmiszerbank Egyesület), Czeską Federację Banków Żywności (Česká federace potravinových bank), Słowacki Bank Żywności (Potravinova Banka Slovenska), dofinansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

 

 

Zobacz także Aktualności: Publikacja “W trosce o żywność”